Licht en Donker Advies


Licht en Donker Advies initieert, begeleidt en realiseert interactie en overleg tussen bewoners, gemeente en deskundigen op het gebied van Openbare Verlichting en/of de overige lichtbronnen in de openbare ruimte.

Een van de middelen die we gebruiken is een forum waarop bewoners, deskundigen, en ambtenaren met elkaar praten over de lokale problematiek en oplossingen met betrekking tot openbare verlichting en/of de overige lichtbronnen in de openbare ruimte. Samen bedenken we het zelf.

Maak hieronder een keuze uit welk forum u wilt bezoeken.